Pre zamestanacov

Pre zamestanacov 2018-06-07T08:40:15+00:00
úver, spotrebný úver, pôžička, poistenie úveru, podnikateľský úver, penize na ruku, úver pre dôchodcov, úver pre živnostníkov, potrebujem peniaze, ako si požičat, kde si požičat penize, rýchla pôžička, rýchle peniaze

Úver pre zamestnancov ale aj dôchodcov

 • Klient: fyzická osoba – občan so stálym príjmom (zamestnanie, dôchodok),
  minimálny vek žiadateľa 18 rokov, maximálny 68 rokov v čase poskytnutia úveru
 • Výška úveru: 500 € – 6 000 € vyplatené klientovi
 • Splatnosť: 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54,60 mesiacov,
 • Čerpanie: jednorazovo, bezhotovostným prevodom na bankový účet žiadateľa,
  možnosť čerpať účelovo aj bez uvedenia účelu,
 • Splácanie: pravidelne konštantnými mesačnými splátkami,
 • Výhoda: rýchly úver na čokoľvek, jednoduchá administratíva, ľahko dostupné peniaze,
  možnosť písania ONLINE žiadosti (prednostne spracovávané)
 • možnosť predčasného splatenia a prerátania alikvotnej čiastky úrokov

 • bez poplatkov za spracovanie, predčasné splatenie a klientský servis

 • garantujeme štátom stanovené úroky

 • ako vedľajšie príjmy akceptujeme dohody o vykonaní práce, invalidný dôchodok a materskú

 • možnosť do 14 dní odstúpiť od zmluvy a vrátiť len požičané

 • ponúkame výhodné a komplexné pripoistenie úverov

Povinné doklady k žiadosti o úver:

K samotnému vyhodnoteniu žiadosti starobného dôchodcu, alebo zamestnanca za ktorého zamestnávateˇodvádza odvody do sociálnej poisťovne postačuje k vyhodnoteniu žiadosti predložiť samotný občiansky preukaz.
V prípade, pred-schválenia úveru je potrebné k vyplateniu doložiť výpis z  bankového účtu, na ktorý požaduje žiadateľ vyplatiť úver.
Úver je možné vyplatiť len na bankový účet vedený na danú osobu (žiadateľa).
V prípade, ak si žiadateľ zriadil nový bankový účet, z ktorého ešte nedostal výpis, akceptujeme Zmluvu o zriadení bankového účtu.
Akceptujeme aj potvrdenie o vedení účtu vydané bankou.

Ďalšie doklady k žiadosti o úver:

V prípade, že je žiadateľ poberateľom výsluvového dôchodku predloží aktuálnu výmeru o dôchodku a výpis z účtu za predchádzajúci mesiac na ktorý sumu prijal.
V prípade, že je žiadateľ poberateľom invalidného dôchodku predloží aktuálnu výmeru o dôchodku a výpis z účtu za predchádzajúci mesiac na ktorý sumu prijal.

V prípade, že je žiadateľ poberateľom materskej, predloží aktuálnu výmeru o materskej a výpis z účtu za predchádzajúci mesiac na ktorý sumu prijal.

V prípade, že je voči žiadateľovi vedená exekúcia dokladuje kópiu dohody o splácaní exekúcie od exekútorského úradu a potvrdenia o úhradách splátok za posledných 6 mesiacov (kópie napr. výpisov z účtu, poštových poukážok, dokladov o úhrade v hotovosti, dokladov o vklade na účet ..)
V prípade ak exekúcia zistená v CRE voči klientovi je uhradená, klient vydokladuje potvrdenie od exekútorského úradu o zaplatení všetkých záväzkov.